Tiếng ViệtEnglish
CẢNH BÁO NẠN GIẢ DANH SẢN PHẨM VÍT WAKAI TẠI VIỆT NAM
24/08/2021

CẢNH BÁO NẠN GIẢ DANH SẢN PHẨM VÍT WAKAI TẠI VIỆT NAM

Hiện nay một số đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa vít khoan cao cấp Wakai Nhật Bản, sử dụng trái phép hình ảnh sản phẩm mẫu cũng như nặc danh thương hiệu, tự ý xưng là “Đại lý duy nhất của Wakai tại Miền Bắc” đăng tải lên các trang website dù chưa được sự đồng ý và chưa là nhà phân phối chính thức ...