Tiếng ViệtEnglish

Liên hệ - góp ý

Wakai Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 2, số 295, đường Liên Phường, khu phố 2, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 028-3731 7801

Fax: 028-3731 7802

Website: http://wakaivietnam.com.vn

Wakai holdings

Địa chỉ: 1-6-30, Morikawachinishi, Higashiosaka-city, Osaka, Japan 577-8503

Điện thoại: 81-6-6783-2084

Fax: 81-6-6783-6198

Website: http://www.wakaisangyo.co.jp